0306

Vi hälsade snabbt. Springandes samma runda samma tid.